Nagi

Nagarthna & Shri Vittal Shetty

 1. Saroja & Manjunath Shetty
  1. Sumanth & Rashmi Shetty
   1. Rishika
   2. Samar
  2. Satyaprema & Nitish Shetty
   1. Sakshi
   2. Rishan
 2. Bhaskara & Mala
  1. Priyanka & Harish Shetty
   1. Ariv (Golu)
 3. Savithri & Krishnanna
  1. Divya & Amarnath Shetty
   1. Aditi
   2. Anaga
  2. Darshan & Akshatha
 4. Prabhakar & Kasthuri  Shetty
  1. Prateek
  2. Prakruthi & Nithin Rai
   1. Anisha
 5.  Sudhakar & Asha Shetty
  1. Apoorva
  2. Aishwarya