DC Generations

2nd Generations

 1. Nagarathna
 2. Lalithamma
 3. Sushila
 4. Sharada
 5. Jagannatha
 6. Chandrakala
 7. Nilini
 8. Vasu
 9. Vanaja
 10. Raju

3rd Generation

 1. Saroja
 2. Bhaskara
 3. Savithri
 4. Prabhakara
 5. Sudhakara
 6. Jaya
 7. Chandresha
 8. Suresha
 9. Jayanthi
 10. Ananda
 11. Nagaraja
 12. Tara
 13. Prakasha
 14. Meera
 15. Vasanth
 16. Vanitha
 17. Madhu
 18. Mamatha
 19. Sushma
 20. Muralidhar
 21. Manoj
 22. Naveen
 23. Nischal
 24. Nivedita
 25. Rashmi
 26. Santosh
 27. Sunil
 28. Smitha
 29. Shwetha
 30. Prathap
 31. Pramod
 32. Viond
 33. Anil
 34. Chandrika
 35. Sharath
 36. Shishira

4th Generation

 1. Sumanth
 2. Satyaprema
 3. Priyanka
 4. Prateek
 5. Prakruthi
 6. Diyva
 7. Darshan
 8. Apoorva
 9. Aishwarya
 10. Anitha
 11. Mythri
 12. Vishwanatha
 13. Mytha
 14. Samartha
 15. Sachin
 16. Nayana
 17. Noothan
 18. Pavan
 19. Chitra
 20. Chethan
 21. Ajay
 22. Anjali
 23. Deepak
 24. Deepika
 25. Suprath
 26. Suprita
 27. Adarsh
 28. Harish
 29. Dimple
 30. Abhishek
 31. Ankit
 32. Yashas
 33. Shreyas
 34. Amrutha
 35. Akash
 36. Neha
 37. Shreya
 38. Vaishnavi
 39. Diti
 40. Nibha
 41. Nidhi
 42. Niyathi
 43. Kiyansh
 44. Sunay
 45. Sanay
 46. Sanvi
 47. Aryan
 48. Anika
 49. Manya
 50. Kushi
 51. Lisha
 52. Ayush

5th Generation

 1. Rishika
 2. Samar
 3. Sakshi
 4. Rishan
 5. Ariv (Golu)
 6. Anisha
 7. Anaga
 8. Adhiti
 9. Akash
 10. Ayush
 11. Aradya
 12. Akshara
 13. Ridhi
 14. Diti
 15. Anmol
 16. Adhya
 17. Aryan